ಜೇಷ್ಠ ಮಾಸದ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುವುದು ಏಕೆ ಎಂಬುದು ತಿಳಿದಿದೆಯೇ ?

ಈ ಗುರುವಾರ ಬರುವ ಜೇಷ್ಠ ಮಾಸದ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಮನRead More…

ಈ ಚಿಕ್ಕ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಲಬಾಧೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು

ಈ ಚಿಕ್ಕ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಲಬಾಧೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದRead More…

ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಸಮಯ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಈ 7 ಸಂಕೇತಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ.

ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಸಮಯ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಈ 7 ಸಂಕೇತಗಳು ಸೂಚಿಸುRead More…

ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಪಾಲಿಸಬೇಕಾದ ನಿಯಮಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವಿದೆಯೇ ?

ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವ�Read More…

ಎಷ್ಟೇ ಹಣ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದರು ನೆಮ್ಮದಿ ಇಲ್ಲವೆಂದರೆ ಈ ಚಿಕ್ಕ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ.

ಎಷ್ಟೇ ಹಣ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದರು ನೆಮ್ಮದಿ ಇಲ್ಲವೆಂದರೆ ಈ ಚಿಕ್ಕ ಪರಿ�Read More…

ಮುಖದ ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಚ್ಚೆ ಇದ್ದರೆ ಶುಭ ಹಾಗೂ ಅಶುಭ ಎಂಬುದು ತಿಳಿದಿದೆಯೇ ನಿಮಗೆ ?

ಮಚ್ಚೆ ಎಂಬುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಾನವನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು �Read More…

ಆರೋಗ್ಯವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಬೇಕೆಂದರೆ ಅಡುಗೆ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು.

ಆರೋಗ್ಯವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಬೇಕೆಂದರೆ ಅಡುಗೆ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊ�Read More…

ಧನ ಸಂಪತ್ತು ವೃದ್ಧಿ,ಪ್ರೇಮ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರ ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ಹಾಗೂ ಗಂಧ…

ಧನ ಸಂಪತ್ತು ವೃದ್ಧಿ,ಪ್ರೇಮ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರ ವೀಳ್ಯದೆ�Read More…