ಈ ಮೂರು ದಿನದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನಿಂದ ಸುಲಭ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಶತ್ರುನಾಶ ಖಚಿತ.

ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ

ಯಾವಾಗಲೂ ಹಾಗೆ ಶತ್ರುಗಳು ಎಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೋ ಎಂಬುದು ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ, ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ, ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ನೀವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏಳಿಗೆಯನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಸಹಿಸಲು ಅವರಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಶಟ್ರುತ್ವವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.ಹಾಗಾದರೆ ಈ ರೀತಿಯ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ.ಮೊದಲಿಗೆ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಒಣಗಿಸಬೇಕು. ಮೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ದಿನ ಒಣಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಆ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಶತ್ರುವಿನ ಹೆಸರನ್ನು ಬರೆಯಬೇಕು. ಒಂದುವೇಳೆ ಆ ಶತ್ರು ಪುರುಷರು ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಆಗಿರಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಸರಿ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಬರೆಯಬೇಕು. ಶತ್ರುನಾಶವನ್ನು ಅಥವಾ ಈ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ವಾರದ ಕೊನೆಯ ದಿನಗಳಾದ ಶುಕ್ರವಾರ, ಶನಿವಾರ ಹಾಗೂ ಭಾನುವಾರ ಮಾಡಬೇಕು.

ಈ ಮೂರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಶತ್ರುಗಳ ನಾಶವು ಖಚಿತವಾಗಿ ಆಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಕೇವಲ ಎರಡೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಶತ್ರು ನಾಶ ಆಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ಶತ್ರುವಿನ ಹೆಸರನ್ನು ಬರೆದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ದಿಂಬಿನ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಈ ರೀತಿ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಕೇವಲ ಎರಡೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಶತ್ರುನಾಶ ಆಗುತ್ತದೆ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *