ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಹಾಗೂ ಸೂಜಿಯಿಂದ ನೀವು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ವಶೀಕರಣವನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತೇ ನಿಮಗೆ ?

ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ

ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಹಾಗೂ ಸೂಜಿಯಿಂದ ನೀವು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ವಶೀಕರಣವನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತೇ ನಿಮಗೆ..ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಹಾಗೂ ಸೂಜಿಯಿಂದ ಯಾವ ಸ್ತ್ರೀಯನ್ನು ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಪುರುಷರನ್ನು ಆಗಲಿ ವಶೀಕರಣ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ತಂತ್ರವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದರೆ ನೀವು ಇಷ್ಟಪಡುವಂತವರು ಕೇವಲ 24 ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈವಶವಾಗುತ್ತಾರೆ. ಈ ತಂತ್ರವನ್ನು ಭಾನುವಾರದ ದಿನ ರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ತಂತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಲು ಕೇವಲ ಸೂಜಿ ಹಾಗೂ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಸಾಕು.ಈ ತಂತ್ರವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸುವಾಗ ನಾವು ಹೇಳುವ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಪದವನ್ನು ಜಪಿಸಬೇಕು. ಈ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ವಶೀಕರಣದ ಪದ ಯಾವುದೆಂದರೆ ಮರ್ಥಾಷಿರ್. ಈ ವಶೀಕರಣದ ಪದವನ್ನು ಏಳು ಬಾರಿ ಪಠಿಸಬೇಕು. ಈ ವಶೀಕರಣದ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಮೂರು ಬಾರಿ ಸೂಜಿಯಿಂದ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ಚುಚ್ಚಬೇಕು. ಸೂಜಿಯಿಂದ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗೆ ಚುಚ್ಚ ಬೇಕಾದರೆ ನೀವು ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೈವಶ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಅಂದುಕೊಂಡಿರುತ್ತೀರೋ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ತದನಂತರ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಯ ಮಧ್ಯಭಾಗಕ್ಕೆ ಸೂಜಿಯನ್ನು ಚುಚ್ಚಿ ಇಡಬೇಕು.

ಸೂಜಿಯನ್ನು ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗೆ ಚುಚ್ಚಿದ ನಂತರ ನೀವು ಇಷ್ಟಪಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮನೆಯ ಮುಂಭಾಗ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಹೂತು ಹಾಕಬೇಕು.ಇದರಿಂದ ನೀವು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟವರು ಕೇವಲ 24 ಗಂಟೆಯ ಒಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ವಶವಾಗುವುದು ನಿಶ್ಚಿತ. ಈ ವಶೀಕರಣದ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ಫಲವು ಖಚಿತವಾಗಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *