ಈ ಪದಾರ್ಥದಿಂದ ಮಾಡಿದ ನೈವೇದ್ಯವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಕಷ್ಟಗಳೆಲ್ಲ ದೂರವಾಗುತ್ತದೆ.

ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ

ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಕುಜನು ನೀಚ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದು, ಎಂತಹದ್ದೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಿರಿಕಿರಿಯಾಗುವುದು ಹಾಗೂ ಎಷ್ಟೇ ಹಣವನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದರು ಹಣ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲದೆ ಇರುವುದು ಹಾಗೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕೆಳಮಟ್ಟದಿಂದ ಅಥವಾ ಕೀಳಾಗಿ ನೋಡುವುದು ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಮೂರು ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ದೋಷವನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಂಬಿಕೆಯಿಟ್ಟು ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಪನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದರೆ ಫಲಪ್ರದವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಂಜಾನೆ 4 ಘಂಟೆಯಿಂದ 8 ಘಂಟೆಯೊಳಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಮುಂಜಾನೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ ಸಾಯಂಕಾಲ 6 ಘಂಟೆಯ ನಂತರ ಹಾಗೂ 9 ಘಂಟೆಯೊಳಗೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಏಳು ಸೋಮವಾರಗಳು ಕಾಲ ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗೂ ಹೆಂಗಸರು ಮುಟ್ಟಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಾರದು.

ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ಗೋಧಿಹಿಟ್ಟು, ಹಸುವಿನ ತುಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಂತರ ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು , ತುಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಮೂರು ಉಂಡೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಮೂರು ಉಂಡೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳು, ಕೋರಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಇಷ್ಟದೇವತೆ ಅಥವಾ ಕುಲದೇವರಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯ ವನ್ನಾಗಿ ಇಡಬೇಕು. ದೇವರಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯವನ್ನು ಇಟ್ಟನಂತರ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ಉಂಡೆಯನ್ನು ಸೇವಿಸಬಹುದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಉಂಡೆ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದರೆ ಹಸುವಿಗೆ ತಿನ್ನಿಸಬಹುದು.ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಕುಜ ಗ್ರಹವು ನೀಚನಿದ್ದರೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತ ಬರುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಂಬಿಕೆಯಿಟ್ಟು ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಯಶಸ್ಸು ಖಂಡಿತ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಏಳು ವಾರಗಳ ಕಾಲ ಈ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಮೊದಲೆರಡು ಸೋಮವಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಫಲಿತಾಂಶ ಬರುವುದು ಕಾಣುತ್ತದೆ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *