ಯಾವ ಬಣ್ಣದ ಬಳೆಗಳನ್ನು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಹಾಕಿಕೊಂಡರೆ ಶ್ರೇಷ್ಠಕರ ಎಂಬುದು ತಿಳಿದಿದೆಯೇ ನಿಮಗೆ ?

ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಗಾಜಿನ ಬಳೆಗಳನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ತಾವು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವ ವಿಧ ವಿಧವಾದ ಬಣ್ಣಗಳ ಬಳೆಗಳಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಹಿಳೆಯರು ಯಾವ ಬಣ್ಣದ ಬಳೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡರೆ ಉತ್ತಮ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ.ಮಹಿಳೆಯರು ಕೆಂಪು ಹಾಗೂ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಬಳೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡರೆ ತುಂಬಾ ಉತ್ತಮ. ಏಕೆಂದರೆ ಕೆಂಪು ಹಾಗೂ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಬಳೆಗಳನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಪೂಜೆಗೆ ಇಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಇದರಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯ ಅನುಗ್ರಹವು ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಬಣ್ಣದ ಬಳೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಮನಸ್ಸು ಹಾಗೂ ಮನೆಯು ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಆ ಮಹಿಳೆಯು ಎಂತಹದ್ದೇ ಕಷ್ಟ ಬಂದರೂ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಎದುರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದರಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಥರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೆಂಪು ಹಾಗೂ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಬಳೆಗಳನ್ನು ಪೂಜೆಗೂ ಸಹ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಕೆಂಪು ಹಾಗೂ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಬಳೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆಗಳು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ.ಮಹಿಳೆಯರು ಡಾರ್ಕ್ ನೀಲಿಬಣ್ಣ, ಬೂದು ಬಣ್ಣ, ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣದ ಬಳೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿದರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಡಲು ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ತರಹದ ಬಳೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ಗಂಡ-ಹೆಂಡತಿಯ ನಡುವೆ ಕಲಹಗಳು ಉದ್ಭವವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೆಂಪು ಹಾಗೂ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಬಳೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.

ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಿದ್ದು ಬಂಗಾರದ ಬಳೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವುದಾದರೆ ಬಂಗಾರದ ಬಳೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಗಾಜಿನ ಬಳೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವುದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಗಾಜಿನ ಬಳೆಯನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯು ಸಂತೋಷ ಪಡುತ್ತಾಳೆ.

ಹೊರಗಿನ ಪ್ರಪಂಚದವರನ್ನು ಖುಷಿಯಾಗಿ ಇಡುವುದಕ್ಕೆ ಬಳೆಯನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಬದಲು ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸದಸ್ಯರ ಶಾಂತಿ, ನೆಮ್ಮದಿ ಹಾಗೂ ಸುಖಕರವಾಗಿ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಲು ಗಾಜಿನ ಬಳೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೆಂಪು ಹಾಗೂ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಬಳೆಗಳನ್ನು ಮಹಿಳೆಯರು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಮನಃಶಾಂತಿ ಜೊತೆಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸಹ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *