ಬೀರುವಿನ ಒಳಗೆ ಯಾವ ವಸ್ತುವನ್ನು ಇಟ್ಟರೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ತಿಳಿದಿದೆಯೇ ನಿಮಗೆ ?

ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬೀರುವನ್ನು ಕುಬೇರನ ಸ್ಥಾನವಾದ ಉತ್ತರದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಾಗೂ ಕುಬೇರರ ದಿಕ್ಕಾಗಿರುವ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನ ಕಡೆ ಬೀರುವನ್ನು ಇಡುವುದರಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯ ಹಾಗೂ ಕುಬೇರನ ಅನುಗ್ರಹವು ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಬೀರುವಿನ ಒಳಗೆ ಯಾವ ವಸ್ತುವನ್ನು ಇಟ್ಟರೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಧನ ಸಂಪತ್ತು ವೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ.ಬೀರುವಿನ ಒಳಗೆ ಬಿಳಿಯ ವಸ್ತ್ರದ ಮೇಲೆ ಅತಾರ್ ಎಂಬುವ ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯವನ್ನು ಲೇಪಿಸಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಹಣ,ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯವಾದ ಹಾಗೂ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಬಿಳಿ ವಸ್ತ್ರದ ಮೇಲೆ ಚಿನ್ನಾಭರಣ,ನಾಣ್ಯಗಳು,ಹಣ ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾಗದ ಪತ್ರಗಳು ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಡಬಾರದು ಅದರ ಬದಲು ಒಂದೊಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಇಡಬೇಕು.

ಬೀರುವಿನ ಒಳಗೆ ಪಚ್ಚ ಕರ್ಪೂರವನ್ನು ಇಡುವುದರಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಅನುಗ್ರಹವು ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಪಚ್ಚಕರ್ಪೂರದ ಜೊತೆಗೆ ಲಾವಂಚದ ಬೇರನ್ನು ಇಡುವುದರಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಸಂತುಷ್ಟರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯು ಕಮಲದ ಹೂವಿನ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಬಂಗಾರದ ನಾಣ್ಯವನ್ನು ಬಲ ಕೈಯಿಂದ ಸುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಹಾಗೂ ಎರಡು ಆನೆಯು ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಗೆ ಕ್ಷೀರಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಚಿತ್ರಪಟವನ್ನು ಬೀರುವಿನ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಅರಿಶಿನದಿಂದ ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಗುರುತನ್ನು ಬರೆದುಕೊಂಡು ಅದರ ಕೆಳಗೆ ಶುಭಂ ಲಾಭಂ ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ವಿಶೇಷವಾದ ಫಲಗಳು ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *