ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ತಿಳಿದಿದೆಯೇ ನಿಮಗೆ ?

ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ

ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಓಡಾಡುವ ಹಾಗೆ ಆ ದಿನವೂ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಅಪಘಾತವಾಗಿ ಮರಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದರೆ ಜನರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಇವತ್ತು ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ದರೆ ಅಪಘಾತವಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕಾರಣವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ದುರ್ಘಟನೆ ಗಳಿಂದ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಮರಣವಾದರೆ ಜನರು ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

ರಾಮಚರಿತ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆಯೋ ಅದು ನಡೆದೇ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಯಾವ ಕಾರ್ಯವೂ ನಮ್ಮಿಂದ ಆಗಬಾರದು ಎಂದು ಇರುತ್ತದೆಯೊ ಅದು ಎಂದಿಗೂ ನಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮರಣವು ಕೂಡ ವಿಧಿಯ ಅನುಸಾರ ಹೇಗೆ ಬರೆದಿದೆಯೋ ಹಾಗೆ ಆಗುವುದು. ಹುಟ್ಟುವುದು ಹಾಗೂ ಮರಣ ಹೊಂದುವುದು ಮೊದಲೆ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಮೂಡುವ ಸಂಶಯವೇನೆಂದರೆ ಅಕಾಲಿಕ ಮರಣ ಯಾಕೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದು.ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮುಂಜಾನೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಭಗವಂತನನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಚರಣ ಅಮೃತವನ್ನು ಸೇವಿಸಿ ಯಾರು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಅಕಾಲಿಕ ಮೃತ್ಯು ಎದುರಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಕಾಲಿಕ ಮೃತ್ಯು ಎಂದರೆ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಅಪಘಾತವಾಗುವುದು ಅಥವಾ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಹೋಗುವುದು ಇದನ್ನು ಜನರು ಅಕಾಲಿಕ ಮರಣ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಅಕಾಲಿಕ ಮರಣ ಎಂದು ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲವೂ ಪೂರ್ವ ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಾಯಿಸಿದರೆ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಪ್ರೇತಗಳು ಆಗುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಜೀವನವನ್ನು ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿ, ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಹಾಗೂ ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಸತ್ತರೆ ಅವನು ಭಗವಂತನ ಪಾದವನ್ನು ಸೇರುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತಂದೆ-ತಾಯಿಯನ್ನು ಅವಮಾನ ಮಾಡುತ್ತಾರೋ, ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲವೋ, ಭಗವಂತನನ್ನು ನಂಬುವುದಿಲ್ಲವೋ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಬರೀ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸವನ್ನೇ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬರುತ್ತಾನೋ ಇಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಮರಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದರೆ ಪ್ರೇತಾತ್ಮವಾಗಿ ಇನ್ನುಳಿದ ಜೀವನವನ್ನು ಕಳೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *