ಈ 3 ಹೆಸರಿನ ಹುಡುಗಿಯರನ್ನು ಮದುವೆಯಾದರೆ ಗಂಡನ ಅದೃಷ್ಟವೇ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ

ವ್ಯಕ್ತಿಯ ರಾಶಿ, ಜನ್ಮ ನಕ್ಷತ್ರ, ಕುಂಡಲಿಯ ಮೂಲಕ ಮುಂಬರುವ ಸಮಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಾನೋ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೋ ಹಾಗೂ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದು ಸಹ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ.ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೆಸರಿನ ಮೊದಲ ಅಕ್ಷರದಿಂದಲೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸ್ವಭಾವ, ನಡವಳಿಕೆ ಹಾಗೂ ಹೇಗಿರುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಹೆಸರಿನ ಮೊದಲನೆಯ ಅಕ್ಷರವು ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಕೆಲವೊಂದು ಹೆಸರನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡವರು ತುಂಬಾ ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿಗಳು ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನ ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಯಾರ ಜೊತೆಗೆ ವಿವಾಹವಾಗುತ್ತಾನೋ ಅವರಿಗೂ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಹಾಗೂ ಸಂತಸವನ್ನು ತಂದುಕೊಡುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಮೂರು ಹೆಸರಿನ ಹುಡುಗಿಯರು ಯಾರು ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ.‘ಅ’ ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಶುರುವಾಗುವ ಹುಡುಗಿಯರು ಗಂಡನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ತಂದುಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಅಕ್ಷರದ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಮಾತಿನಿಂದ ಹಾಗೂ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಸಂತೋಷವನ್ನು ತಂದುಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಇವರ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣದಿಂದ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಬೇಗ ಇವರ ಹತ್ತಿರ ಆಕರ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಈಕೆಯು ತನ್ನ ಗಂಡನಿಗಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದರೂ ಶ್ರಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಸರಿದೂಗಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ.

‘ಸ’ ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಶುರುವಾಗುವ ಹುಡುಗಿಯರು ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ತುಂಬಾ ಮೃದು ಮನಸ್ಸಿನವರು ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಇಂಥ ಹುಡುಗಿಯರ ಜೊತೆ ಯಾವ ಹುಡುಗನ ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಅವನು ತುಂಬಾ ಭಾಗ್ಯಶಾಲಿ ಆಗಿರುತ್ತಾನೆ ಹಾಗೂ ಅದೃಷ್ಟವಂತನೂ ಆಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಈಕೆ ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯಿಂದ ಇರುತ್ತಾರೆ.‘ಪ’ ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಶುರುವಾಗುವ ಹುಡುಗಿಯರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಡುಕುತನ ಇರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಬೇಗನೆ ಸಮಾಧಾನಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಈಕೆಯು ತಮ್ಮ ಪತಿಯನ್ನು ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ಇವರ ಜ್ಞಾಪಕಶಕ್ತಿಯು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈಕೆ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಗಂಡನ ಯಶಸ್ಸಿಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಕಷ್ಟ ಬಂದರೂ ಹೆದರುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಅಂದುಕೊಂಡಂತ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮುಗಿಸದೇ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *