ದೈವಿಕ ಅಂಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣನ್ನು ಯಾವೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದಿದೆಯೇ ನಿಮಗೆ

ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ

ದೈವಿಕ ಅಂಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣನ್ನು ಯಾವೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದಿದೆಯೇ ನಿಮಗೆ..ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಯದ ಹಾಗೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಗುವ ವಸ್ತು ಮತ್ತು ಆ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ದೈವಿಕ ಅಂಶವಿದೆ ಎಂದಾಗ ಅದರ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಹಾಗಾದರೆ ಆ ವಸ್ತು ಯಾವುದು ಹಾಗೂ ಅದರಿಂದ ಆಗುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಏನು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ.ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ತುಂಬಾ ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವಸ್ತು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಇರಲೇಬೇಕು ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಈ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಂಬೆಹಣ್ಣನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪದೇ ಪದೇ ಕಲಹ ಮಾಡುವವರು, ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಾಡುವವರು, ಎಲ್ಲೆ ಹೋಗಿ ಯಾರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದರು ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕಲಹ ಉಂಟಾಗುವುದು, ಮಿತ್ರರೆಲ್ಲ ಶತ್ರುಗಳಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ, ಬಂಧುಮಿತ್ರರೊಡನೆ ಬೇಡದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಕಲಹ ಉದ್ಭವವಾಗುವುದು, ಯಾವುದಾದರೂ ಶುಭಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಜನರು ಭಿನ್ನವಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡುವುದು ಹೀಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರೆ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ನಿಮಗಿರುವ ಶತ್ರುಬಾಧೆ, ಬಂಧುಮಿತ್ರರೊಡನೆ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಕಲಹಗಳನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.ಪ್ರತಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಹಾಗೂ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯಲ್ಲಿ ದೇವಿಗೆ 5 ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನ ದೀಪವನ್ನು ಹಚ್ಚಬೇಕು. ದೇವಿಯ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ದೇವಿಗೆ ದೀಪಾರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. 108 ಮಾಲೆಯ ದೀಪವನ್ನು ದೇವಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಈ ರೀತಿಯ ವಿಶೇಷವಾದ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದ ನಿಮಗಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಪವಿತ್ರತೆ ಹಾಗೂ ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಅದರ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣನ್ನು ಅಡುಗೆಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತೇವೆ ಹಾಗೂ ದೃಷ್ಟಿ ದೋಷ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ದೈವಿಕ ಪೂಜೆಗಳಿಗೆ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಶತ್ರುನಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *