ಹಾವುಗಳು ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡರೆ ಶುಭವೋ ಅಥವಾ ಅಶುಭವೋ ಎಂಬುದು ತಿಳಿದಿದೆಯೇ ನಿಮಗೆ..

ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ

ಹಾವುಗಳು ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡರೆ ಶುಭವೋ ಅಥವಾ ಅಶುಭವೋ ಎಂಬುದು ತಿಳಿದಿದೆಯೇ ನಿಮಗೆ..ಹಾವುಗಳು ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜನರು ಹೆದರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಹಾವುಗಳು ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಬರುವುದರಿಂದ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ತಂದುಕೊಡುತ್ತದೆ. ಶ್ವೇತ ನಾಗ ಸರ್ಪ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಾಜಯೋಗ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಹಾವು ಕಂಡರೆ ಧನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಹ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.ಒಂದು ವೇಳೆ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಹಾವು ಮರವನ್ನು ಏರುತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಕಂಡರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಏಳಿಗೆ ಎಂಬುದು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ಧನ ಸಂಪತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ವೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಗುರುತಿಸುವಂತೆ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಒಂದು ವೇಳೆ ಅದೇ ಹಾವು ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಮರದಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿಯುತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಕಂಡರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟದ ದಿನಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿದ ಹಣ ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ನಾಶವಾಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.ಒಂದು ವೇಳೆ ಎರಡು ಹಾವುಗಳು ಜಗಳ ಆಡುವ ಹಾಗೆ ಕನಸು ಕಂಡರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಸಮಾಜದ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿರುವ ಹಾವುಗಳು ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡರೆ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಧನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಹಾವುಗಳು ಹುತ್ತದ ಒಳಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ಧನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಅದೇ ಹಾವು ಹುತ್ತದಿಂದ ಹೊರ ಬರುತ್ತಿದ್ದರೆ ಧನ ಸಂಪತ್ತು ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಒಂದು ವೇಳೆ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಾವುಗಳು ಒಂದೇ ಸಲ ಕಂಡು ಬಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಮಂಗಳವಾರದ ದಿನದಂದು ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿಸುವುದರಿಂದ ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸಂಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಸತ್ತುಹೋದ ಹಾವು ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡರೆ ಯಾವುದೋ ದೋಷವು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಿವನ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕವನ್ನು ಮಾಡಿಸುವುದರಿಂದ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತದೆ.ಒಂದು ವೇಳೆ ಹಾವು ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳುವ ಹಾಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾದಾಗ ಶಿವನ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕವನ್ನೂ ಮಾಡಿಸಿ ಮತ್ತು ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಹೋಮವನ್ನು ಮಾಡಿಸುವುದರಿಂದ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವ ಗಂಡಾಂತರಗಳಿಂದ ಅಥವಾ ಕಂಟಕಗಳಿಂದ ಪಾರಾಗಬಹುದು.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *