ಋಣ ಬಾಧೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಬೇಕೆಂದರೆ ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸಿ.

ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ

ಋಣಬಾಧೆ, ಸಾಲಬಾಧೆ ಇಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಬೇಕು ಎಂದರೆ ಈ ಅದ್ಭುತವಾದ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಋಣಭಾದೆ ಇಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಲು ಹಲವಾರು ದಾರಿಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ಹಣದ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಹೊರಬರಲು ಈ ಮಂತ್ರ ತುಂಬಾ ಸಹಾಯಕವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಮಂತ್ರ ಯಾವುದು ಹಾಗೂ ಅದನ್ನು ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಠಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಪಠಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ.ಈ ಮಂತ್ರ ಯಾವುದೆಂದರೆ ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿಯ ಋಣವಿಮೋಚನ ಸ್ತೋತ್ರ. ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿಯ ಋಣವಿಮೋಚನ ಸ್ತೋತ್ರ ಅನ್ನು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಸಮಯ ಸಿಕ್ಕಾಗಲೆಲ್ಲ ಹೇಳುವುದರಿಂದ ಋಣಬಾಧೆ, ಸಾಲದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಬಹುದು. ಪೂರ್ವಾರ್ಜಿತ ಕರ್ಮಗಳು ಅಥವಾ ಈಗಿನ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪುಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಬಹುದು.
ಓಂ ದೇವತಾ ಕಾರ್ಯ ಸಿದ್ಯರ್ಥಂ ಸ್ತಭಾ ಸ್ತಂಭ ಸಮುದ್ಭವಂ ಶ್ರೀ ನರಸಿಂಹಂ ಮಹಾವೀರ್ಯಂ ನಮಾಮಿ ಋಣವಿಮುಕ್ತಹೆ
ಈ ಮೇಲಿನ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಮುಂಜಾನೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ ನಂತರ 108 ಬಾರಿ ಪಠಿಸುವುದರಿಂದ ಅಥವಾ ಜಪ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಾಲದ ಸಮಸ್ಯೆ, ಋಣಬಾಧೆ ಸಮಸ್ಯೆ, ಹಣದ ಕೊರತೆ ಇದ್ದರೂ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿಯ ಋಣವಿಮೋಚನ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಜಪ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ಹಣದ ಸಮಸ್ಯೆಯು ನಿವಾರಣೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅದರ ಬದಲಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕೋರಿಕೆಗಳು ದೇವಾನುದೇವತೆಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿ,ನಿಮ್ಮ ಕೋರಿಕೆಗಳು ಈಡೇರಲು ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ದೇವರು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಜಪ ಮಾಡುವುದಾದರೆ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪಠಿಸಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಜಪ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಇರುವ ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡದಾದ ಸಾಲದ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಥವಾ ಋಣಭಾದೆ ಇದ್ದರು ನಿವಾರಣೆಯಾಗಲು ಅಥವಾ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಲು ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *