ಉಗ್ರರೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡುತ್ತಾಹತರಾಗಿದ್ದಾರೆ,? ನಮ್ಮ ದೇಶದ ವೀರಪುತ್ರನಿಗೆ ಒಂದು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ನೀಡಲ್ವಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್‌?

ಉಪಯುಕ್ತ ಮಾಹಿತಿ

ಕೆಳಗಿನ ವೀಡಿಯೋ ನೋಡಿ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *