ಮದುವೆ ವಿಳಂಬ ಪ್ರೇಮ ವಿವಾಹ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೊಂದಿದ್ದರೆ ಈ ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಸಾಕು.

ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ

ತಪ್ಪದ ಓಂ ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *