ಕಣ್ಣೀರಿಡುವ ದೃಶ್ಯ, ಕೊನೆಗೂರಾಮಾಯಣದ ರಾವಣನರಥ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ, ಇದರ ಆಯುಧಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ಬೆಚ್ಚಿ ಬಿದ್ದವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು.

ಉಪಯುಕ್ತ ಮಾಹಿತಿ

ತಪ್ಪದೇ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *